แคลอรี่ใน Fish, drum, freshwater, raw

1495Page viewed: 1495 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, drum, freshwater, raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, drum, freshwater, rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 119 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 17.5 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 4.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 119

พลังงานจากไขมัน 44

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 4.9g

8%

ไขมันอิ่มตัว 1.1g

6%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 1.2g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 2.2g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 64mg

21%

โซเดียม 75mg

3%

โพแทสเซียม 275mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 17.5g

35%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

2%

แคลเซียม

6%

เหล็ก

5%

วิตามินบี 6

15%

วิตามินบี 12

33%

แมกนีเซียม

8%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

10%

ไนอาซิน

12%

ซิงค์

4%

ฟอสฟอรัส

18%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง