แคลอรี่ใน Fish, flatfish (flounder and sole species), raw

1290Page viewed: 1290 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, flatfish (flounder and sole species), raw

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, flatfish (flounder and sole species), rawในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 70 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 12.4 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1.9 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 70

พลังงานจากไขมัน 17

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.9g

3%

ไขมันอิ่มตัว 0.4g

2%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.5g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 45mg

15%

โซเดียม __mg

0%

โพแทสเซียม 160mg

0%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล 0g

โปรตีน 12.4g

25%

วิตามินเอ

1%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

1%

วิตามืนดี

28%

วิตามินบี 6

5%

วิตามินบี 12

19%

แมกนีเซียม

5%

ไทอามิน

1%

ไรโบพลาวิน

1%

ไนอาซิน

5%

วิตามินอี

2%

วิตามินเค

0%

ซิงค์

2%

ฟอสฟอรัส

25%

_

%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง