แคลอรี่ใน Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heat

1379Page viewed: 1379 times

พลังงานและสารอาหารจาก Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heat

ข้อมูลโภชนาการ, แคลอรี่, พลังงาน และสารอาหาร ใน Fish, grouper, mixed species, cooked, dry heatในปริมาณ 100g มีพลังงานทั้งหมด 118 กิโลแคลอรี่, โปรตีน 24.8 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 0 กรัม, ไขมัน 1.3 กรัม เราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ เข่น เกลือโซเดียม, คอเลสเตอรอล, วิตามิน, ไขมันอิ่มตัว, ไขมันไม่อิ่มตัว, น้ำตาล, กากไยอาหาร ฯลฯ ได้จากตารางด้านล่างครับ

ข้อมูลโภชนาการ

รายละเอียดเพิ่มเติม+

หนึ่งหน่วยบริโภค 100g

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 118

พลังงานจากไขมัน 12

% ของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 1.3g

2%

ไขมันอิ่มตัว 0.3g

2%

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน 0.4g

ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว 0.3g

ไขมันทราน Fat __g

คลอเรสเตอรอล 47mg

16%

โซเดียม 53mg

2%

โพแทสเซียม 475mg

2%

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 0g

0%

ใยอาหาร 0g

0%

น้ำตาล __g

โปรตีน 24.8g

50%

วิตามินเอ

3%

วิตามินซี

0%

แคลเซียม

2%

เหล็ก

6%

วิตามินบี 6

18%

วิตามินบี 12

12%

แมกนีเซียม

9%

ไทอามิน

5%

ไรโบพลาวิน

0%

ไนอาซิน

2%

ซิงค์

3%

ฟอสฟอรัส

14%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปโดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี่

www.CalForLife.com

ลงทะเบียนกับเรา

อาหารใกล้เคียง